پرسونال برندینگ-قسمت سوم

به قلم: امیرحسین صبورطینت اما بیایید همین امروز ساخت برند شخصی خود را شروع کنید. این کار را می توانید با طراحی تابلوی زیر شروع کنید. این تابلو را در قطع A3 پرینت بگیرید و المان های داخل آن را تکمیل کنید

نوشتار ۳ تفاوت نسلی :

به قلم : امیرحسین صبورطینت در این نوشتار، به تفاوت سوم نسل Z (افراد کمتر‌از ۲۵ ‌سال) با نسل Y (دهه شصتی ها) می پردازیم. نسل Z به شدت فردگراست ! فردگرایی نه به این‌ معنا که روابط اجتماعی ضعیفی دارد. متوسط تعداد دوستان اجتماعی (social friend) در شبکه اجتماعی facebook که یک‌نسل Z ای اطلاعت بیشتر دربارهنوشتار ۳ تفاوت نسلی :[…]

نوشتار 4 تفاوت نسلی

به قلم : امیرحسین صبورطینت  در این نوشتار، به تفاوت چهارم نسل Z (افراد کمتر‌از ۲۵ سال) با نسل Y (دهه شصتی ها) می پردازیم. پیش از این گفتیم “تعهد سازمانی نسل Z” پایین تر است و البته تعهدشان به حرفه خود (Occupation) بالاست. تفاوت های مهم دیگری در‌ الگوهای سازمانی نسل Z وجود دارد. اطلاعت بیشتر دربارهنوشتار 4 تفاوت نسلی[…]

نوشتار 5 و نهایی تفاوت نسلی

به قلم : امیرحسین صبورطینت در این نوشتار، به سایر تفاوتهای نسل Z (افراد کمتر‌از ۲۵ سال) با نسل Y (دهه شصتی ها) می پردازیم. 👇👇 پیش از این گفتیم “تعهد سازمانی نسل Z” پایینتر و‌تعهدشان به حرفه تخصصی خود بالاتر است. فاصله قدرت را پذیرش نکرده و با ساختارهای سازمانی عمودی مشکل دارند. فردگراتر، اطلاعت بیشتر دربارهنوشتار 5 و نهایی تفاوت نسلی[…]

مگاترندها-قسمت اول

به قلم : امیرحسین صبورطینت  ورود نسل Z با جهان بینی، شخصیت، نگرش و سبک زندگی متفاوت، فقط یکی از مگاترندهایی است که آینده سازمانها را تحت تاثیر قرار میدهد. در این نوشتار و سلسله ای‌ از نوشتارهای آتی، قصد داریم به بررسی و‌ تحلیل سایر مگاترندهایی بپردازیم که پیش روی سازمانها قرار دارد. مگاترند اطلاعت بیشتر دربارهمگاترندها-قسمت اول[…]

مگاترندها-قسمت دوم

به قلم : امیرحسین صبورطینت در‌ نوشتار قبلی گفتیم مگاترندها،‌ تحولاتی هستند که جهان آینده ما را شکل میدهند و تقریبا روی همه چیز از جمله اقتصاد و جامعه و کسب و کارها اثر میگذارند. اما حتما شنیده اید که : “بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است”. برای ساختن آینده، ابتدا باید بتوانید اطلاعت بیشتر دربارهمگاترندها-قسمت دوم[…]

مگاترندها-قسمت سوم

بر اساس مطالعات مراکز آینده پژوهی، روندهای زیر را میتوان تا سال ۲۰۳۰ انتظار داشت : ۱. توسعه شهرنشینی (urbanization) ۲. فردگرایی (indivisualism) ۳. پیر شدن جمعیتی (aging population) ۴. ورود نسل Z ۵. رشد اقتصاد حلال (Halal economy ) ۶. اقتصاد زنانه (sheconomy) ۷. مهاجرت معکوس مغزها (reverse brain drain) ۸. اینترنت اشیا (IOT) اطلاعت بیشتر دربارهمگاترندها-قسمت سوم[…]

بحران معنا نسل X

✳ در خصوص بحران هایی که سالمندان (نسلایکس و ما قبل) با آن مواجه‌اند، حرفهای زیادی زده شده است. مثلاً بحران عاطفی و عدم توجه فرزندان به آنها از طریق اجبار به حضور در خانه سالمندان؛ یا بحران مالی به دلیل توان پایین صندوق های بازنشستگی در پرداخت حقوق و مستمری کافی؛ و یا بحران اطلاعت بیشتر دربارهبحران معنا نسل X[…]

مقاله ۲ تفاوت نسلی

به قلم : امیرحسین صبورطینت  در این نوشتار، به تفاوت دوم نسل Z (افراد کمتر‌از ۲۵ سال) با نسل Y (دهه شصتی ها) می پردازیم. ✅ یکی از تفاوتهای اساسی؛ آشنایی و کار با فناوری بخصوص فناوری های دیجیتال می‌باشد. اصولاً می‌گویند نسل Z با فناوری متولد شده اند گرچه نسل Y اولین نسلی بودند اطلاعت بیشتر دربارهمقاله ۲ تفاوت نسلی[…]

تفاوت نسل Z با نسل هزاره

تفاوت نسل Z با نسل هزاره 👇 به قلم : امیرحسین صبورطینت 🔍 در این متن و مجموعه ای از متون آینده می خوام از منظرهای دیگری به تفاوت های نسل Z با نسل Y بپردازیم و بررسی کنیم که سازمانها چگونه خود را باید‌ برای ورود نسل Z به بازار کار مهیا نمایند. 📎 اطلاعت بیشتر دربارهتفاوت نسل Z با نسل هزاره[…]