قرن‌ نو، راه نو (چهل سالگی)

کتاب قرن‌ نو، راه نو (چهل سالگی)

🔹 قرن‌ نو، راه نو (چهل سالگی) ☑️به رسم روزهای پایان هرسال، این بار هم اقدام به تهیه کتابچه ای نمودم که حاصل آن پیش روی شماست و نسخه ای از آن را تقدیم می کنم تا همراه یکدیگر به استقبال قرنی جدید برویم : قرن نو، راه نو (چهل سالگی). ☑️این بار اما احساس اطلاعت بیشتر دربارهکتاب قرن‌ نو، راه نو (چهل سالگی)[…]

حوزه منابع انسانی

محصول شماره 3: تحلیل دوره عمر سازمان شما (Organization Life Cycle) سازمانها نیز همانند موجودات زنده، مراحل مختلف عمر سازمانی را تجربه می کنند.. گاهی در مراحل جوانی و گاهی در مراحل پیری قرار می گیرند. از دوره هایی نظیر طفولیت و رشد سریع و بلوغ و تکامل عبور می کنند و اگر وارد مراحل اطلاعت بیشتر دربارهحوزه منابع انسانی[…]

راهکارها و محصولات حوزه استراتژی و آینده پژوهی

مدیر محصول: امیرحسین صبورطینت محصول شماره 1: مگاترندها (جهان به کدام سو می رود؟ صنعت به کدام سو می رود؟) مگاترندها ، روندهای جهانی تحولی تاثیرگذاری هستند که دنیای آینده ما را شکل می دهند و آثار کوتاه و میان مدت آنها بر کسب و کارها، اقتصاد، جوامع، فرهنگ و سبک زندگی ظاهر می شود. اطلاعت بیشتر دربارهراهکارها و محصولات حوزه استراتژی و آینده پژوهی[…]