ترجمه مقاله همیلتون مدلهای اداره هلدینگ

ترجمه و بازتنظیم: امیرحسین صبورطینت   فایل PDF اصل مقاله را از اینجا دانلود کنید در نوشته قبلی، پرسشنامه ای را بر اساس مدل همیلتون طراحی کرده بودم. مخاطبان زیادی اصل مقاله و ترجمه آن را درخواست نمودند. بنابراین بر آن شدم تا مقاله مفید مذکور را ترجمه و برای شما عزیزان به اشتراک بگذارم. اطلاعت بیشتر دربارهترجمه مقاله همیلتون مدلهای اداره هلدینگ[…]

انتخاب مدل مناسب راهبری یک هلدینگ بر شرکتهای تابعه

یکی از مواردی که یک شرکت هلدینگ در استراتژی های خود باید مشخص نماید، تعیین سبک مدیریتی آن بر شرکتهای تابعه می باشد. شاید سه سبک کنترل مالی، کنترل استراتژیک، و برنامه ریزی استراتژیک را شنیده باشید. در یک سر طیف، هلدینگ کلا شرکتهای تابعه را به حال خود رها می کند و فقط نظارت اطلاعت بیشتر دربارهانتخاب مدل مناسب راهبری یک هلدینگ بر شرکتهای تابعه[…]

مدلهای بلوغ فرایندی

به قلم: امیرحسین صبورطینت   یکی از ابزارهای متداول برای عارضه یابی سازمانها در ابعاد مختلف، استفاده از منطق مدل بلوغ فرایندی یا PROCESS MATURITY می باشد. در بین تمامی مدلهای بلوغ فرایندی، مدلهای بلوغ فرایندی فیلیپس تحت عنوان PST از شهرتی جهانی برخوردار است. ابزارهای PST مختلفی طراحی شده است که شامل موارد زیر اطلاعت بیشتر دربارهمدلهای بلوغ فرایندی[…]

مدل بومی مراوده استراتژیک

به قلم امیرحسین صبورطینت   مراوده استراتژیک به مجموعه تلاشهایی گفته می شود که در راستای ترویج و جاری سازی استراتژی در عمل صورت می گیرد. طراحی مدل مراوده ، حاصل تحقیقات اینجانب در تدوین رساله دکترا می باشد که به شکل زیر در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد      دانلود فایل PDF اطلاعت بیشتر دربارهمدل بومی مراوده استراتژیک[…]

دفتر مدیریت استراتژی (OSM) – بخش اول

به قلم امیرحسین صبورطینت   برای اجرا نمودن استراتژی ها، بجز کمیته تدوین استراتژی، نیاز به دفتر یا واحدی در شرکتها داریم که می توان آن را دفتر مدیریت استراتژی یا OSM مخفف Office of Strategy Management نام نهاد. البته نام این واحد چندان مهم نیست زیرا در برخی شرکتها از آن با عنوان واحد اطلاعت بیشتر دربارهدفتر مدیریت استراتژی (OSM) – بخش اول[…]

نرم افزار مناسب کارت امتیازی متوازن

به قلم : امیرحسین صبورطینت   امروزه در سطح جهان و حتی کشورمان، نرم افزارهای متعددی در خصوص طراحی و اجرای کارت امتیازی متوازن وجود دارند.اما موسسه پالادیوم که توسط بنیانگذاران مدل کارت امتیازی یعنی کاپلان و نورتون ایجاد شده است استانداردهای موردنیاز یک نرم افزار کارت امتیازی را تنظیم نموده اند که  در این اطلاعت بیشتر دربارهنرم افزار مناسب کارت امتیازی متوازن[…]

معرفی جایزه جهانی سازمان استراتژی محور (جایزه پالادیوم)

گردآوری و تنظیم: امیرحسین صبورطینت رابرت کاپلان و دیوید نورتون در سال 2000، کتابی را به رشته تحریر در آوردند با عنوان “سازمان استراتژی محور”. یا SFO. سازمان استراتژی محور، طبق تعریف سازمانی است که نه تنها استراتژی ها را تدوین می کند، بلکه آنها را اجرا کرده و از محل اجرای آنها به نتایج اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی جایزه جهانی سازمان استراتژی محور (جایزه پالادیوم)[…]

تدوین و اجرای استراتژی ها

ارائه: دکتر امیرحسین صبورطینت جایگاه استراتژی در وظایف مدیران برنامه ریزی سازماندهی هماهنگی کنترل رهبری جهت دانلود این مطلب کلیک کنید.