دفتر مدیریت استراتژی (OSM) – بخش اول

به قلم امیرحسین صبورطینت   برای اجرا نمودن استراتژی ها، بجز کمیته تدوین استراتژی، نیاز به دفتر یا واحدی در شرکتها داریم که می توان آن را دفتر مدیریت استراتژی یا OSM مخفف Office of Strategy Management نام نهاد. البته نام این واحد چندان مهم نیست زیرا در برخی شرکتها از آن با عنوان واحد اطلاعت بیشتر دربارهدفتر مدیریت استراتژی (OSM) – بخش اول[…]

نرم افزار مناسب کارت امتیازی متوازن

به قلم : امیرحسین صبورطینت   امروزه در سطح جهان و حتی کشورمان، نرم افزارهای متعددی در خصوص طراحی و اجرای کارت امتیازی متوازن وجود دارند.اما موسسه پالادیوم که توسط بنیانگذاران مدل کارت امتیازی یعنی کاپلان و نورتون ایجاد شده است استانداردهای موردنیاز یک نرم افزار کارت امتیازی را تنظیم نموده اند که  در این اطلاعت بیشتر دربارهنرم افزار مناسب کارت امتیازی متوازن[…]

معرفی جایزه جهانی سازمان استراتژی محور (جایزه پالادیوم)

گردآوری و تنظیم: امیرحسین صبورطینت رابرت کاپلان و دیوید نورتون در سال 2000، کتابی را به رشته تحریر در آوردند با عنوان “سازمان استراتژی محور”. یا SFO. سازمان استراتژی محور، طبق تعریف سازمانی است که نه تنها استراتژی ها را تدوین می کند، بلکه آنها را اجرا کرده و از محل اجرای آنها به نتایج اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی جایزه جهانی سازمان استراتژی محور (جایزه پالادیوم)[…]