جامعه پذیرسازی نیروهای جدید

انگیزه من برای نوشتن این مطلب، مشکلاتی بوده که هنگام ورود به برخی شرکت ها بعنوان یک کارمند جدید در سالهای گذشته با آن روبرو بوده ام. اگر شما هم فکر میکنید مشکلات زیر در برخی سازمانهای ما مشاهده میشود، خواندن این مطلب میتواند برای شما مفید باشد. ✅ وارد شرکت جدید میشوید. بیش از اطلاعت بیشتر دربارهجامعه پذیرسازی نیروهای جدید[…]

بازاریابی در شرایط خونریزی

✅ نمیدانم دقت کرده اید یا نه که اخیرا عناوین و شاید محتوای بسیاری از “سمینارها و کارگاههای آموزشی” با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور تغییر کرده است. گاهی از بنده هم که در این حوزه فعال هستم انجام این تطبیق ها در عنوان و محتوای سمینارها خواسته شده است. مثلا شاید اطلاعت بیشتر دربارهبازاریابی در شرایط خونریزی[…]

برندینگ شخصی و سه راهی انتخاب

✳️ طبق تحقیقات انجام شده، فروشندگان می توانند بر الگوی تصمیم خریداران اثر بگذارند. مثال ساده زیر را تجسم کنید: ?? ?? انتخاب محل چیدمان محصول در فروشگاه، می تواند بر تصمیم خرید مشتریان اثر بگذارد. نرخ فروش محصولاتی که در قفسه های جلویی چیده می شود، نسبت به نرخ فروش محصولاتی که در قفسه اطلاعت بیشتر دربارهبرندینگ شخصی و سه راهی انتخاب[…]

باختن برای بردی پوچ

رئیس ممکن‌ است‌ کاری به او محول کند که دو روز کامل وقتش را خواهد گرفت. برای فرار از این‌ مسوولیت، سه روز‌ کامل وقت میگذارد و با چندین نفر‌ لابی میکند که‌ تعریف این کار کنسل شود ! در یک کار‌ تیمی‌، احساس کرده بیش‌ از بقیه موثر است و بقیه تا حدی کم اطلاعت بیشتر دربارهباختن برای بردی پوچ[…]

چرا برند کارفرمایی

✅بسیاری از سازمانها تمایل دارند در فرایند جذب و استخدام، اثربخش عمل کنند چرا که اولا دریافته اند پاشنه آشیل چالشها و هزینه های حوزه “مدیریت منابع انسانی” در این قسمت قرار دارد و ثانیا دریافته اند شرکتی که بصورت متوازن برند خود را نزد مشتریان و کارکنان تقویت نکند، رشد پایداری ندارد. ✅ با اطلاعت بیشتر دربارهچرا برند کارفرمایی[…]

نقشه های ادراکی برند

موقعیت یابی برند (نقشه ادراکی)  نویسنده : امیرحسین صبورطینت ✅ نقشه های ادراکی (perception maps)، موقعیت برند (Brand) شرکت ما را در مقایسه با رقبا نشان می دهد و به جایگاه یابی مناسب برند ما (Positioning) کمک می کند. ✅موقعیت ما نسبت به رقبا در ارتباط با شاخصهایی چون “قیمت”، “کیفیت”، “در دسترس پذیری محصولات اطلاعت بیشتر دربارهنقشه های ادراکی برند[…]

واسطه گری خوب یا بد ؟

ایفای نقش واسطه گری (Dealership) در فعالیتها و کسب و کار، از دیرباز وجود داشته است. افرادی که واسط بین مشتری و مصرف کننده نهایی (درخواست کننده خدمت) و خدمات دهنده بوده اند. از گذشته معمولا تصور منفی نسبت به واسطه گری وجود داشته و واژه “دلالی”، عبارتی است که با بار معنایی منفی می اطلاعت بیشتر دربارهواسطه گری خوب یا بد ؟[…]

نقد کتاب استراتژی منابع انسانی دکتر قلیپور

“مدیریت استراتژیک منابع انسانی” تالیف استاد ارجمند جناب آقای دکتر قلی پور و تیم همکار ایشان بعنوان شخصی که در حوزه میان رشته ای استراتژی و منابع انسانی فعالیت می کند بر خود لازم می دانستم که دیدگاه های استراتژیک مدل 34000 را بررسی کنم. بنابراین چند روزی روی این کتاب ارزشمند تمرکز کردم. نظم اطلاعت بیشتر دربارهنقد کتاب استراتژی منابع انسانی دکتر قلیپور[…]

تعریف پروژه از مسیر بلوغ یا از مسیر استراتژی

تعریف پروژه ها و اقدامات بهبود حوزه HRM از مسیر بلوغ یا از مسیر استراتژی؟ نویسنده : امیرحسین صبورطینت 22 فروردین 1400  برای بهبود و پیشرفت در هر حوزه از جمله HRM باید پروژه و اقدام عملیاتی انجام داد.  یکی از بهترین رویکردها برای تعریف پروژه ها واقدامات بهبود، عارضه یابی است.  یکی از بهترین اطلاعت بیشتر دربارهتعریف پروژه از مسیر بلوغ یا از مسیر استراتژی[…]