امی (EMI)! برایم شعر بگو و آهنگ بساز !

به قلم : امیرحسین صبورطینت   امی، نام یک نرم افزار شاعر و آهنگساز است که موسیقیدانی به نام “کوپ” (استاد موسیقی دانشگاه کالیفرنیا )، اختراع کرد. در سالهای پایانی دهه 90 در یک آزمایش جالب در جشنواره موسیقی دانشگاه اورگان، آهنگ هایی از یوهان سپاستیان باخ (آهنگساز معروف)، لارسون (موسیقیدان)، و EMI (ربات شاعر اطلاعت بیشتر دربارهامی (EMI)! برایم شعر بگو و آهنگ بساز ![…]

هوش مصنوعی و مشاغل

گوگل جان من دلم چه می خواهد ؟ به قلم: امیرحسین صبورطینت به نظر می رسد اهمیت و شاید زنگ خطر کاربردهای آتی هوش مصنوعی و ربات ها هنوز برای خیلی از ما درک نشده است ! شاید بتوان گفت که هیچ شغلی حتی مثلا “روانشناسی بالینی یا خانواده” که با حالات احساسی عمیق انسانها اطلاعت بیشتر دربارههوش مصنوعی و مشاغل[…]

ابرروندهای آینده

(نیروهای تحول آفرینی که آینده کسب و کارها و جوامع را در آینده نزدیک دگرگون می کنند) به قلم: امیرحسین صبورطینت جهت درج در شماره آتی نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال     طبق تعریف، مگاترندها نیروهای کلان دگرگون کننده جهانی هستند که آینده کسب و کارها، اقتصاد، جوامع، فرهنگ و حتی زندگی شخصی را اطلاعت بیشتر دربارهابرروندهای آینده[…]

نوشتار ۳ تفاوت نسلی :

به قلم : امیرحسین صبورطینت در این نوشتار، به تفاوت سوم نسل Z (افراد کمتر‌از ۲۵ ‌سال) با نسل Y (دهه شصتی ها) می پردازیم. نسل Z به شدت فردگراست ! فردگرایی نه به این‌ معنا که روابط اجتماعی ضعیفی دارد. متوسط تعداد دوستان اجتماعی (social friend) در شبکه اجتماعی facebook که یک‌نسل Z ای اطلاعت بیشتر دربارهنوشتار ۳ تفاوت نسلی :[…]

نوشتار 4 تفاوت نسلی

به قلم : امیرحسین صبورطینت  در این نوشتار، به تفاوت چهارم نسل Z (افراد کمتر‌از ۲۵ سال) با نسل Y (دهه شصتی ها) می پردازیم. پیش از این گفتیم “تعهد سازمانی نسل Z” پایین تر است و البته تعهدشان به حرفه خود (Occupation) بالاست. تفاوت های مهم دیگری در‌ الگوهای سازمانی نسل Z وجود دارد. اطلاعت بیشتر دربارهنوشتار 4 تفاوت نسلی[…]

نوشتار 5 و نهایی تفاوت نسلی

به قلم : امیرحسین صبورطینت در این نوشتار، به سایر تفاوتهای نسل Z (افراد کمتر‌از ۲۵ سال) با نسل Y (دهه شصتی ها) می پردازیم. 👇👇 پیش از این گفتیم “تعهد سازمانی نسل Z” پایینتر و‌تعهدشان به حرفه تخصصی خود بالاتر است. فاصله قدرت را پذیرش نکرده و با ساختارهای سازمانی عمودی مشکل دارند. فردگراتر، اطلاعت بیشتر دربارهنوشتار 5 و نهایی تفاوت نسلی[…]

مگاترندها-قسمت اول

به قلم : امیرحسین صبورطینت  ورود نسل Z با جهان بینی، شخصیت، نگرش و سبک زندگی متفاوت، فقط یکی از مگاترندهایی است که آینده سازمانها را تحت تاثیر قرار میدهد. در این نوشتار و سلسله ای‌ از نوشتارهای آتی، قصد داریم به بررسی و‌ تحلیل سایر مگاترندهایی بپردازیم که پیش روی سازمانها قرار دارد. مگاترند اطلاعت بیشتر دربارهمگاترندها-قسمت اول[…]

مگاترندها-قسمت دوم

به قلم : امیرحسین صبورطینت در‌ نوشتار قبلی گفتیم مگاترندها،‌ تحولاتی هستند که جهان آینده ما را شکل میدهند و تقریبا روی همه چیز از جمله اقتصاد و جامعه و کسب و کارها اثر میگذارند. اما حتما شنیده اید که : “بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است”. برای ساختن آینده، ابتدا باید بتوانید اطلاعت بیشتر دربارهمگاترندها-قسمت دوم[…]

مگاترندها-قسمت سوم

بر اساس مطالعات مراکز آینده پژوهی، روندهای زیر را میتوان تا سال ۲۰۳۰ انتظار داشت : ۱. توسعه شهرنشینی (urbanization) ۲. فردگرایی (indivisualism) ۳. پیر شدن جمعیتی (aging population) ۴. ورود نسل Z ۵. رشد اقتصاد حلال (Halal economy ) ۶. اقتصاد زنانه (sheconomy) ۷. مهاجرت معکوس مغزها (reverse brain drain) ۸. اینترنت اشیا (IOT) اطلاعت بیشتر دربارهمگاترندها-قسمت سوم[…]

بحران معنا نسل X

✳ در خصوص بحران هایی که سالمندان (نسلایکس و ما قبل) با آن مواجه‌اند، حرفهای زیادی زده شده است. مثلاً بحران عاطفی و عدم توجه فرزندان به آنها از طریق اجبار به حضور در خانه سالمندان؛ یا بحران مالی به دلیل توان پایین صندوق های بازنشستگی در پرداخت حقوق و مستمری کافی؛ و یا بحران اطلاعت بیشتر دربارهبحران معنا نسل X[…]