کانون ارزیابی

پادکست و مقالات پادکست کانون ارزیابی چیست ؟ (روایتی از دکتر صبورطینت) جزوه مدلهای شایستگی دکتر صبورطینت خلاصه کتاب کانون ارزیابی نیگل پوا (به قلم دکتر صبورطینت) مدل شایستگی های مدیران انجمن منابع انسانی امریکا مدل شایستگی های مدیران سازمان OECD مدل شایستگی های مدیران UNIDO جزوه اشنایی با کانون ارزیابی دکتر صبورطینت مقاله کانون اطلاعت بیشتر دربارهکانون ارزیابی[…]

مدلهای شایستگی مدیران

  به قلم: امیرحسین صبورطینت   امروزه در راستای توجه به موضوع شایسته سالاری در سازمانها، صحبت های زیادی در مورد “کانون های ارزیابی و توسعه مدیران” می شود. با این حال می دانیم که قبل از طراحی کانون باید نسبت به طراحی مدل شایستگی مدیران سازمان شما اقدام شود. برای اینکه فرایند طراحی مدل اطلاعت بیشتر دربارهمدلهای شایستگی مدیران[…]

کانون های ارزیابی و توسعه (بخش چهارم)

گرداوری و تنظیم: امیرحسین صبورطینت توصیف ابزارهای متداول برای سنجش شایستگی ها مقدمه در میان روش های ارزیابی و توسعه که انحصارا برای انتخاب و پرورش مدیران به کار گرفته می شود، مرکز ارزیابی مدیران از قابل اطمینان ترین رویکردها محسوب می شود. تا جایی که اعتبار این ابزار تا 70 درصد مورد تایید قرار گرفته اطلاعت بیشتر دربارهکانون های ارزیابی و توسعه (بخش چهارم)[…]

کانون های ارزیابی و توسعه (بخش دوم)

گرداوری و تنظیم: امیرحسین صبورطینت   تاریخچه کانون ارزیابی کانون ارزیابی برای اولین بار در زمانی بین جنگ جهانی اول و دوم مورد استفاده قرار گرفت. معاده ورسای که منجرب به پایان جنگ جهانی اول شد، مانع تجدید سلاح آلمان شد و در نتیجه، آلمان ها دیگر نمی توانستند با استفاده از روش های سنتی، اطلاعت بیشتر دربارهکانون های ارزیابی و توسعه (بخش دوم)[…]

کانون های ارزیابی و توسعه (بخش اول)

گرداوری و تنظیم: امیرحسین صبورطینت مقدمه کانون ارزیابی امروزه، سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر سازمان محسوب می شود و مدیران، موثرترین بخش از این سرمایه گرانبها هستند. بنابراین شناسایی قابلیت ها و استعدادهای مدیران و افراد کلیدی سازمان و برنامه ریزی برای پرورش شایستگی های آنان، مقوله ای راهبردی به شمار می آید. اهمیت این اطلاعت بیشتر دربارهکانون های ارزیابی و توسعه (بخش اول)[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل یازدهم

نکات مهم فصل یازدهم کتاب – روندهاي آتی بجاي فرم دست نویس، برخی ارزیابها از کامپیوتر براي تدوین گزارشهاي خود استفاده می کنند. امتیازدهی الکترونیکی است و تا پیش از جلسه اجماع، ارزیابها از امتیاز یکدیگر مطلع نمی شوند. نرم افزارهاي خاصی براي اجراي کانون ارزیابی، طراحی شده است. این نرم افزارها، تحلیل هاي آماري اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل یازدهم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل دهم

نکات مهم فصل دهم کتاب – کانون هاي توسعه اي همانطور که عنوان شد معمولا دو نوع کانون را باید از هم تفکیک کنیم، کانون ارزیابی، و کانون توسعه اي. البته تمام کانونهاي توسعه اي، بخش ارزیابی را در خود مستتر دارند. کانون ارزیابی عمدتا با هدف اتصال به استخدام و انتصاب است. کانون توسعه اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل دهم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل نهم

نکات مهم فصل نهم کتاب – سنجش اعتبار کانون ارزیابی همانطور که عنوان شد اعتبار پیش بینی کانونهاي ارزیابی با ترکیب نمودن ابزارها با مصاحبه هاي روان شناختی، و تست هاي هوش و شخصیت افزایش می یابد. البته گاهی شاهد کانون هاي ارزیابی ضعیف نیز هستیم. استفاده از ارزیابان غیر حرفه اي، عدم طراحی مدل اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل نهم[…]

خلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل هشتم

نکات مهم فصل هشتم کتاب – پس از اجراي کانون ارزیابی گاهی کانون ارزیابی، براي شرکت کنندگان آن چنان جذاب است که فراموش می کنند، بعد از کانون، تازه کار شروع می شود. گزارش بازخور، بسته به هدف کانون –استخدام یا توسعه – متفاوت است. اگر هدفش استخدام باشد، پاسخ آري/ خیر از خود گزارش اطلاعت بیشتر دربارهخلاصه کتاب کانون ارزیابی و مدیران-فصل هشتم[…]