مشاغل استراتژیک (بخش دوم)

در نوشته قبلی گفتیم که یکی از رویکردهای شناسایی و متمایزسازی در مشاغل استراتژیک، روشی است که آقایان هاسلید و بکر ارائه نموده اند. ایشان در تجربیات خود به این نتیجه رسیدند که : سازمانها دو دسته اند: رویکرد استراتژیک به منابع انسانی دارند/ندارند.  آنها که رویکرد استراتژیک دارند می کوشند تمایز ایجاد کنند اما:  تقریبا 90% آنها روی اطلاعت بیشتر دربارهمشاغل استراتژیک (بخش دوم)[…]

مشاغل استراتژیک (بخش اول)

به قلم : امیرحسین صبورطینت   طبق تعریف آقایان هاسلید و بکر، مشاغل استراتژیک، کمتر از 10 درصد مشاغل شرکت هستند که بخش عمده موفقیت و شکست شرکت در راستای تحقق اهداف و نیل به چشم انداز بدانها بستگی دارد. این مشاغل، نقش ستونهای شرکت را دارند که اگر فرو بریزند کل شرکت فرو خواهد اطلاعت بیشتر دربارهمشاغل استراتژیک (بخش اول)[…]

مدلهای شایستگی مدیران

  به قلم: امیرحسین صبورطینت   امروزه در راستای توجه به موضوع شایسته سالاری در سازمانها، صحبت های زیادی در مورد “کانون های ارزیابی و توسعه مدیران” می شود. با این حال می دانیم که قبل از طراحی کانون باید نسبت به طراحی مدل شایستگی مدیران سازمان شما اقدام شود. برای اینکه فرایند طراحی مدل اطلاعت بیشتر دربارهمدلهای شایستگی مدیران[…]

کانون های ارزیابی و توسعه (بخش چهارم)

گرداوری و تنظیم: امیرحسین صبورطینت توصیف ابزارهای متداول برای سنجش شایستگی ها مقدمه در میان روش های ارزیابی و توسعه که انحصارا برای انتخاب و پرورش مدیران به کار گرفته می شود، مرکز ارزیابی مدیران از قابل اطمینان ترین رویکردها محسوب می شود. تا جایی که اعتبار این ابزار تا 70 درصد مورد تایید قرار گرفته اطلاعت بیشتر دربارهکانون های ارزیابی و توسعه (بخش چهارم)[…]

کانون های ارزیابی و توسعه (بخش دوم)

گرداوری و تنظیم: امیرحسین صبورطینت   تاریخچه کانون ارزیابی کانون ارزیابی برای اولین بار در زمانی بین جنگ جهانی اول و دوم مورد استفاده قرار گرفت. معاده ورسای که منجرب به پایان جنگ جهانی اول شد، مانع تجدید سلاح آلمان شد و در نتیجه، آلمان ها دیگر نمی توانستند با استفاده از روش های سنتی، اطلاعت بیشتر دربارهکانون های ارزیابی و توسعه (بخش دوم)[…]

کانون های ارزیابی و توسعه (بخش اول)

گرداوری و تنظیم: امیرحسین صبورطینت مقدمه کانون ارزیابی امروزه، سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر سازمان محسوب می شود و مدیران، موثرترین بخش از این سرمایه گرانبها هستند. بنابراین شناسایی قابلیت ها و استعدادهای مدیران و افراد کلیدی سازمان و برنامه ریزی برای پرورش شایستگی های آنان، مقوله ای راهبردی به شمار می آید. اهمیت این اطلاعت بیشتر دربارهکانون های ارزیابی و توسعه (بخش اول)[…]

مدلهای بلوغ فرایندی

به قلم: امیرحسین صبورطینت   یکی از ابزارهای متداول برای عارضه یابی سازمانها در ابعاد مختلف، استفاده از منطق مدل بلوغ فرایندی یا PROCESS MATURITY می باشد. در بین تمامی مدلهای بلوغ فرایندی، مدلهای بلوغ فرایندی فیلیپس تحت عنوان PST از شهرتی جهانی برخوردار است. ابزارهای PST مختلفی طراحی شده است که شامل موارد زیر اطلاعت بیشتر دربارهمدلهای بلوغ فرایندی[…]

جزوه کامل درس رفتار سازمانی استفان رابینز

گردآوری و تنظیم: امیرحسین صبورطینت   همانطور که می دانید مهم ترین و اصلی ترین مرجع درس “رفتار سازمانی”، کتاب مبانی رفتار سازمانی استفان رابینز می باشد که بارها و بارها تجدید چاپ شده است. پاورپوینت های کامل این کتاب به زبان انگلیسی در اینترنت قابل دسترس است اما همکاران منابع انسانی ما، کل این اطلاعت بیشتر دربارهجزوه کامل درس رفتار سازمانی استفان رابینز[…]

مدل بومی مراوده استراتژیک

به قلم امیرحسین صبورطینت   مراوده استراتژیک به مجموعه تلاشهایی گفته می شود که در راستای ترویج و جاری سازی استراتژی در عمل صورت می گیرد. طراحی مدل مراوده ، حاصل تحقیقات اینجانب در تدوین رساله دکترا می باشد که به شکل زیر در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد      دانلود فایل PDF اطلاعت بیشتر دربارهمدل بومی مراوده استراتژیک[…]