بحران معنا نسل X

✳ در خصوص بحران هایی که سالمندان (نسلایکس و ما قبل) با آن مواجه‌اند،

حرفهای زیادی زده شده است. مثلاً بحران عاطفی و عدم توجه فرزندان به آنها از طریق اجبار به حضور در خانه سالمندان؛ یا بحران مالی به دلیل توان پایین صندوق های بازنشستگی در پرداخت حقوق و مستمری کافی؛ و یا بحران سلامت و ….

✳ اما به نظر میرسد امروز با توسعه فناوری و حضور پررنگ شبکه های اجتماعی مجازی در همه ابعاد زندگی و ظهور ربات های هوشمند و ابر کامپیوترها و نظایر آن، بحران جدی تر و اساسی تری برای نسل X به وجود آمده که می‌توان آن را بحران معنا نامید.

✅ در عصر داده محوری (data-ism) که در حال تبدیل به پارادایم مطلق قرن بیست و یکم است، معنای جدیدی از زندگی ایجاد شده که حول تبدیل تمام تجربیات به داده و اطلاعات است. گویی تمام تجربه های بشری فاقد معنا هستند اگر آن را مثلا از طریق یک عکس سلفی و یا در قالب یک‌ محتوای الکترونیکی، تبدیل به داده و اطلاعات قابل فهم برای رباتها و app ها و ابرکامپیوترها نکنیم. ‼

✅ گویی شرکتهای صاحب فناوری و ربات ها در جهان خدایی می‌کنند و این خدایان، برای تصمیم گیری و پردازش اطلاعات و تولید دانش، به جای عبادت، تشنه اطلاعات بیشتر و بیشتر و بیشترند و معنای زندگی هر انسان پاسخی هرچند کوچک به این تشنگی آنهاست. ⁉

✅ اینکه شما در چه نقطه ای از دنیا حضور دارید زمانی برای خدایان فناوری معنادار است که شما موقعیت مکانی خود را برای نرم افزارهای مسیریاب فعال کرده باشید و گرنه چه اهمیتی دارد که کجایید و چه میکنید ❗

✳اینکه تجربه لذت بخش بازدید از یک جنگل یا رودخانه یا آبشار زیبا را داشته اید زمانی برای جهان معنی دار است که این تجربه را به طریقی ثبت و ضبط کرده و در فضای مجازی به اشتراک گذاشته باشید وگرنه چه اهمیتی دارد که شما چنین تجربه ای داشته اید ⁉ روزانه موجودات و پرندگان زیادی نیز از جنگل ها و رودخانه ها عبور میکنند ولی تاثیری بر کائنات بر جای نمی گذارند.

نسل X از نزدیک شاهد است که فرزندان و نوادگان Y و Z خود، غرق در این معنا شده اند و او را با اسطوره ها و باورهای خود تنها گذاشته اند و او محکوم به انزوا شده است !

آیا پدربزرگ یا پدر و مادر سالمندی را دیده اید که از شما خواسته باشند برایشان یک‌ گوشی هوشمند تهیه کنید و فعالیت در بستر شبکه اجتماعی را به آنها یاد دهید و شما با یک خنده از کنار این موضوع عبور کرده باشید ؟
شاید او نیز با تردید یا خنده این درخواست را از شما داشته ولی در اصل، درخواستی برای فرار از دورافتادگی یا حس تلخ از دست دادن معنا بوده باشد 🤔

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create