مگاترندها-قسمت اول

به قلم : امیرحسین صبورطینت 

ورود نسل Z با جهان بینی، شخصیت، نگرش و سبک زندگی متفاوت، فقط یکی از مگاترندهایی است که آینده سازمانها را تحت تاثیر قرار میدهد.

در این نوشتار و سلسله ای‌ از نوشتارهای آتی، قصد داریم به بررسی و‌ تحلیل سایر مگاترندهایی بپردازیم که پیش روی سازمانها قرار دارد.

مگاترند (Mega trend) چیست ؟
طبق تعریف، مگاترندها، نیروهای تحول آفرینی هستند که جهان آینده ما را شکل میدهند و آثار عمیقی بر جوامع، اقتصاد، فرهنگ و مدل کسب و کار بر جای میگذارند.

Megatrends are transformative forces which shape our future with their impact on society, economy, culture, and business models

ذهن خود را با این سوالات درگیر کنید :

  1. آیا مگاترندها اجباری هستند ؟
  2.  چه کسانی مگاترندها را خلق میکنند ؟
  3.  آیا مگاترندها روی کشور ما هم اثر دارند ؟
  4. مگاترندهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و فناورانه آینده کدامها هستند ؟
  5.  این مگاترندها روی صنعت ما و نحوه کسب و کار ما چه اثری دارند ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create