نوشتار 5 و نهایی تفاوت نسلی

به قلم : امیرحسین صبورطینت

در این نوشتار، به سایر تفاوتهای نسل Z (افراد کمتر‌از ۲۵ سال) با نسل Y (دهه شصتی ها) می پردازیم. 👇👇

پیش از این گفتیم “تعهد سازمانی نسل Z” پایینتر و‌تعهدشان به حرفه تخصصی خود بالاتر است. فاصله قدرت را پذیرش نکرده و با ساختارهای سازمانی عمودی مشکل دارند. فردگراتر، مستقل تر، تنهاتر بوده و بواسطه مسوولیت بیشتر در قبال زندگی شخصی خود، آزادی های بیشتری را مطالبه میکنند.

در این‌ نوشتار پایانی تفاوت نسلی، سعی میکنیم تیتروار سایر تفاوتها را مرور کنیم :

آنچه نسل Y و X بعنوان “هنجار” یا “عرف” میپذیرفت، نسل Z به سادگی نمیپذیرد ! نسل Z حتی برای پذیرش یک هنجار یا عرف یا حتی یک الزام شرعی، بایستی بتواند آن را با معیارها و استدلال عقلی خود محک بزند و اگر در تضاد با آن بود، به سادگی آن را نمی پذیرد.

نسل Y تحت آموزه های نسل X تقریبا سبک زندگی واحد و از پیش تعریف شده ای داشت‌. در این سبک‌ از زندگی تعریف شده، در سن‌ خاصی باید مدرسه میرفت، در سن خاصی باید دانشگاه میرفت، در سن خاصی باید سربازی میرفت (اگر آقا بود) ، در سن خاصی باید ازدواج میکرد، سر کار میرفت، بچه دار میشد، بازنشسته میشد و …. ! نسل Y تحت آموزه های نسل X برای رسیدن به موفقیت باید صبوری میکرد. برای رسیدن به یک ماشین مدل بالاتر (مثلا سانتافه)، باید پله های تکامل را از پراید شروع میکرد، با پژو ۲۰۶ ادامه میداد تا در نهایت میتوانست به سانتافه برسد! نسل Z سبک زندگی مشخص و از پیش تعریف شده ندارد. به تعداد افراد یا گروههای اجتماعی، سبک زندگی وجود دارد. اینها بیشتر برای خودشان زندگی میکنند تا دیگران و سبک زندگی شان را خود بر اساس استعدادها، تمایلات، ارجحیت ها، تفکرات و الگوهای خود برمی گزینند. دچار سندروم شتابزدگی بوده و برای پیشرفت، صبر بسیار کمتری از نسل Y دارند. در ترم ۱ دوره لیسانس با سانتافه به دانشگاه می آیند ! و حال چگونه به اینها بگویی برای پیشرفت های شغلی و مادی و … باید این مسیر مشخص را طی کنی و صبر پیشه کنی. چگونه به اینها بگویی مدیر شدن، فرایندی ۲۰ ساله است که از کارآموزی شروع شده، با کاردانی و‌ کارشناسی ادامه یافته، از مسیر تکنیسین شدن و سرپرست شدن و رئیس شدن استمرار می یابد ؟

نسل Z مدگراتر است و‌ از “مد” تعریف بسیار ارزانتری نسبت به نسل Y ارایه نموده است. نسل Y مد را معادل با لاکچری بودن و‌مختص طبقات خاص اجتماعی میدانست. نسل Y اگر در مدرسه شلوار جین می پوشید متهم میشد که گرایش به “رپ” پیدا کرده است و البته آنها که او را متهم به “رپر بودن” میکردند نیز خودشان تعریفی از رپ نداشتند.

نسل Z تفاوتهای بارزی در اصطلاحات روزمره، گروههای مرجع؛ انعطاف پذیری در برابر تغییر ، فلسفه زندگی و … نسبت به نسل Y دارد.

در‌خصوص این تفاوتها و ریشه یابی آنها و مثبت یا منفی بودنشان میتوان ساعتها بحث و گفتگو کرد. اما تصور نمیکنم نسل Z خود را “گودزیلا” بداند. واژه ای که وقتی در سمینارهایم از نسل Y خواستم که Z را در یک‌ کلمه توصیف کنند، اکثرا این‌ واژه را بکار‌ بردند !!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create