نوشتار 4 تفاوت نسلی

به قلم : امیرحسین صبورطینت 

در این نوشتار، به تفاوت چهارم نسل Z (افراد کمتر‌از ۲۵ سال) با نسل Y (دهه شصتی ها) می پردازیم.

پیش از این گفتیم “تعهد سازمانی نسل Z” پایین تر است و البته تعهدشان به حرفه خود (Occupation) بالاست.

  • تفاوت های مهم دیگری در‌ الگوهای سازمانی نسل Z وجود دارد. برای تشریح آن لازم‌ است ابتدا به یکی دیگر از مولفه های فرهنگ سازمانی “هافستد” مراجعه کنیم. این‌ مولفه؛ میزان پذیرش فاصله قدرت (Power distance ) نام دارد. به اعتقاد هافستد، در برخی جوامع (مثلا هندوستان)، فاصله قدرت پذیرش میشود. اگر به هندوستان سفر کرده باشید دیده اید که در کنار “کوخ” هایی “کاخ” هایی ساخته شده است ! و فقرا، فاصله قدرت خود را با افراد ثروتمند پذیرفته اند، به آن خو گرفته اند و شکایت؛ اعتراض یا تلاش خاصی برای برهم زدن این فاصله نمیکنند. شاید آموزه های مذهب “هندو” که وجود سلسه مراتب را بر اساس قواهد دینی، طبیعی میپندارد در پذیرش بالای فاصله قدرت مردمان این دیار بی تاثیر نبوده است. در مقابل، هافستد معتقد است در برخی دیگر از جوامع و فرهنگها (نظیر کشورهای اسکاندیناوی)، فاصله قدرت، پذیرش نمی شود.
  •  حال همین فرضیه تفاوت فرهنگ ملل در پذیرش فاصله قدرت را به نسل Z تعمیم میدهیم. فرضیه اساسی این‌ است که نسل Z فاصله قدرت را نمیپذیرد (عدم پذیرشی بیش از نسل Y و بالاخص X). این عدم پذیرش فاصله قدرت، نمودی در کارکردهای سازمانی دارد. سازمانهای “عمودی” توسط نسل Z به رسمیت شناخته نمیشود. اینها نیروی کار دانشی هستند که میخواهند یا “رییس” خودشان باشند یا نهایتا مستقیما با بالاترین رده سازمانی کار کنند. بنابراین سازمانهای عمودی در سالهای آینده با ورود نسل Z به‌بازار کار با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create