طرح توسعه فردی (IDP) – بخش اول

گردآوری و تنظیم: امیرحسین صبورطینت

 

طراحی و تنظیم طرح های توسعه فردی (IDP) که مخفف واژه Individual Development Plan است می تواند مکمل مناسبی برای سیستم ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در شرکتها باشد. توسعه فردی و یا توسعه شغلی وحرفه ای یک فرآیند مستمر در خصوص ارزیابی نیازهای توسعه ای هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیازها است. زماني كه اين فرايند را به صورت مستند در مي آوريم، درواقع به تدوین IDP پرداخته ايم. مزایای تدوین طرح توسعه فردی شامل موارد زیر است :

  • این فرآیند به مدیران و کارکنان کمک می کند که در خصوص دانش، مهارت و یا موفقیت های خود فکر کنید و برای ارتقاء و پیشرفت فردی، تحصیلی و خصوصا حرفه ای خود برنامه ریزی نمایید.
  • با ایجاد و اجرای IDP فضایی را بوجود می آوریم که در آن کارکنان فرصت می یابند با مافوق خود به نحو شفاف صحبت کرده و علاوه بر بیان مشکلات، ا نتظارات مافوق را دریابند و در نهایت به یک جمع بندی مشترک در این خصوص دست یابند که چگونه اهداف فردی و سازمانی را می توان همسو نمود و رشد کرد.
  • با اجرای این طرح می توانیم به درستی حیطه هایی را که در آنها مدیران نیاز به توسعه دارند را تعیین نموده و با متمرکز نمودن آموزش ها بر نیازهای واقعی، باعث افزایش اثربخشی وکارآیی آموزش ها شد. به عبارتی، IDP می تواند نوعی “نیازسنجی آموزشی” نیز تلقی شود گرچه برنامه های توسعه فردی، محدود به آموزش نخواهد بود.
  • «برنامه توسعه فردی» توسط سیستمی که مرتب میزان پیشرفت را ارزیابی و برای قدم های بعدی برنامه ریزی می کند، پایه گذاری می شود. مستند سازی این فرایند که همان «برنامه توسعه فردی» یا IDP است به مدیران و سیستم کمک می کند که اولویت های خود را مشخص و فرایند پیشرفت هر فرد را پایش کرده و قدم های مثبتی برای حمایت از افراد بردارد. تدوين آن براي مدیران كه نيازها و الزامات فردي، سازماني و محيطي آنان را شناسايي نموده و در جهت رفع و تحقق اين نيازها و ضرورت هاي شغلي گام بردارد، از ضرورت بالايي برخوردار است. هر يك از مدیران مي توانند خودشان در فرایند تدوين برنامه توسعه فردي شان مشارکت بالایی داشته و نقاط ضعف، قوت، تهديدها و فرصت هاي خود را شناسايي و اهداف خود را بر اساس نيازهاي سازماني تعيين و مسير حركت آينده و ارتقاي خود را مشخص نموده و براي آن برنامه ريزي كنند. همچنين در فواصل (سه يا شش ماهه) اجراي برنامه را ارزيابي نموده و خط مشي بعدي را تعيين نمايند.

 

در نوشته بعدی، به ارائه الگوها و نمونه های واقعی IDP می پردازیم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create