نقد کتاب استراتژی منابع انسانی دکتر قلیپور

“مدیریت استراتژیک منابع انسانی” تالیف استاد ارجمند جناب آقای دکتر قلی پور و تیم همکار ایشان

بعنوان شخصی که در حوزه میان رشته ای استراتژی و منابع انسانی فعالیت می کند بر خود لازم می دانستم که دیدگاه های استراتژیک مدل 34000 را بررسی کنم. بنابراین چند روزی روی این کتاب ارزشمند تمرکز کردم.

نظم منطقی مفید و جالب است. شروع کار با تعاریف و مفاهیم استراتژی. سپس تعاریف و مفاهیم منابع انسانی. سپس مفهوم اتصال این دو. و سپس رسیدن به تعریف و ماهیت استراتژی منابع انسانی، سپس بررسی و طبقه بندی مدلها و متدولوژی استراتژی منابع انسانی در طول زمان از 1950 تا امروز و ..

به نظرم ” گل و ثمره” اصلی کتاب فصل 4 است. (یعنی از صفحه 185 تا 250). حتی اگر این کتاب فقط همین 65 صفحه بود باز هم بسیار ارزشمند بود . در همین 65 صفحه، تقریبا همه افرادی که در خصوص استراتژی منابع انسانی حرف زده اند بررسی شده اند. و طبقه بندی دیدگاهشان در قالب: الف ) مدلهای مبتنی بر منابع (رابطه بازاری کارفرما، کارمند) ب) مدلهای مبتنی بر کنترل و ج) مدلهای ترکیبی اقتضائی

قبلا فرضیه ای داشتم که جامع و مانع ترین مدلی که تئوریسین های خارجی تا امروز در مورد استراتژی منابع انسانی گفته اند، مدلهای (ترکیبی) می باشد. (که سرآمد آنها مشولم و بامبرگر است). با خواندن این فصل از کتاب، این فرضیه برایم بیشتر تایید شد. اما چرا فرضیه جامعترین بودن مدلهای ترکیبی به سردمداری مشولم و بامبرگر می تواند تایید شود:

o ایشان متاخرترین هستند. (دیدگاه ها و مدل ایشان مربوط به سال 2014). پس می توان انتظار داشت که بقیه مکاتب و مدلهای متقدم را رصد کرده باشند و سپس حرف زده باشند !

o نگاهشان بسیار جمع بندی کننده است. از این دسته افرادی هستند که تمایل داشته اند کار همه را ببینند. و تصویر کلان ترسیم کنند. آنها را دسته بندی کنند و مدل جامع و مانع توسعه یافته تر ارائه دهند.

o از طرفی کوشیده اند استراتژی منابع انسانی را به “اقدامات و پروژه ها در زیرسیستمهای منابع انسانی” متصل کنند. به عبارتی خروجی کار ایشان، تا اخر راه را می رود ! هم استراتژی عمومی می دهد. هم استراتژی زیرسیستمهای می دهد (استراتژی جبران خدمات، استراتژی استخدام، استراتژی روابط کارکنان و ..). و هم اقدامات و پروژه ها را به تفکیک حوزه های منابع انسانی می دهد.

بنابراین و بعنوان جمع بندی من:

الف ) از جداول تخصصی مشولم و بامبرگر باید رمزگشایی بیشتری شود. جداول کاملی دارند. جا دارد روی هر جدول، دقت کرد، تحلیل و موشکافی و رمزگشایی کرد مثلا:

در حوزه جذب و استخدام

o استراتژی های جذب متعهدانه (و اقدامات متصل به آن)

o استراتژی های جذب پیمانکارانه (و اقدامات متصل به آن)

o استراتژی های جذب ثانویه (و اقدامات متصل به آن)

o استراتژی های جذب پدرانه (و اقدامات متصل به آن)

در حوزه مدیریت عملکرد کارکنان

o استراتژی های مدیریت عملکرد متعهدانه (و اقدامات متصل به آن)

o استراتژی های مدیریت عملکرد پیمانکارانه (و اقدامات متصل به آن)

o استراتژی های مدیریت عملکرد ثانویه (و اقدامات متصل به آن)

o استراتژی های مدیریت عملکرد پدرانه (و اقدامات متصل به آن)

مشابه موارد فوق را برای فرایندهای “روابط کارکنان” و “جبران خدمات” هم دارند.

ب ) هرگونه توسعه می تواند حول رویکرد ترکیبی باشد. مثلا چه توسعه هایی ؟

 مثلا عناوین “متعهدانه، پیمانکارانه، و غیره” و غیره مناسب نیست. عناوینی نظیر مشاغل کلیدی، حیاتی، محوری، و ضروری مناسبتر است. (البته فراموش نکنیم عناوین مشولم و بامبرگر، لزوما دسته بندی مشاغل نیست، بلکه عناوین استراتژی های 4 گانه است). در واقع 4 استراتژی مد نظر آنها این گونه بوده است:

o استراتژی تمرکز بر بازار کار داخل و کنترل فرایند کار پرسنل

o استراتژی تمرکز بر بازار کار خارج و کنترل فرایند کار پرسنل

o استراتژی تمررکز بر بازار کار داخل و کنترل نتیجه ای پرسنل

o استراتژی تمرکز بر بازار کار خارج و کنترل نتیجه ای پرسنل

 توسعه دیگر می تواند این باشد که وقتی ورود به نقاط مرجع زیرسیستمهای نموده باز هم همان نقاط مرجع عمومی را استفاده کرده (یعنی بازار کار داخل و خارج، کنترل فرایندی نتیجه ای). ولی شاید وقتی وارد زیرسیستمها می شویم می توان از نقاط مرجع استراتژیک دیگر (یا نقاط اهرمی دیگر) هم استفاده نمود.

در پایان بر خود لازم می دانم از راهنمایی های اقای دکتر آرین قلی پور و آقای دکتر مجتبی لشکربلوکی در پیوندهای استراتژیک منابع انسانی تشکر کنم.

این فایل در دست تکمیل ضمن مطالعه و بررسی کاملتر و عمیق تر کتاب است ….

امیرحسین صبورطینت

آدرس اینستاگرام : Amirhossein_sabour

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create