سرگیجه تراپی 1: برندینگ شخصی، یک پازل چندبعدی ! .

سرگیجه 1: وای سرگیجه گرفتم!  بالاخره برندینگ شخصی برای تبدیل شدن به انسان بهتری هست یا پول دراوردن؟

  • مدت زیادی در کلاب هاوس پرسه میزدم و وارد رومهایی می شدم که موضوع صحبت، #برندینگ_شخصی بود. جالب این که بعضی از این رومها در تصرف افرادی از حوزه روانشناسی و کوچینگ بود که به این موضوع، نگاه خودشناسی و توسعه فردی داشتند. بعضی از این رومها در تصرف افرادی از حوزه مارکتینگ و کسب و کار بود که به این موضوع، نگاه ایجاد بازار و درآمدزایی داشتند. گروه سومی هم بودند که صرفا آن را معادل سلبریتی ها، شاخهای مجازی، و صفحات ایسنتاگرامی پرطرفدار می دانستند.
  • خلاصه گشت و گذار ما در وادی فعالان این حوزه، ما را یاد داستان مولانا (فیل در اتاق تاریک) انداخت که هرکسی از ظن خود، آن را تعبیر می کند و در نهایت متوجه می شویم که با یک پازل چندبعدی سروکار داریم.
  • اما در این سرگیجه تراپی، نظر خودم چیست؟
  • به نظرم پرسونال برندینگ، سفری از “بودن” به “شدن” است همگام و همراه با دیگران (مخاطبان). مسیری از جنس توسعه فردی، که افراد نیز با شما همراهند و در طول این سفر، با بازخوردهای آنها و افشاهای شما، مسیر را بهتر و سریعتر پیش می روید.
  • با این حال، موضوع درآمدزایی در پرسونال برندینگ، بنظرم در یکی از شاخه های آن با عنوان : “برندینگ شخصی حرفه ای” مطرح می شود. در برندینگ شخصی مسیر حرفه ای، موضوعات و نگاه کسب و کار، مارکتینگ و درآمدزایی به این حوزه پررنگ است. برای این منظور، کتاب مدل کسب و کار شما (کتاب سفیده و نه کتاب مشکیه که همه می شناسن !) از انتشارات آریانا پیشنهاد می شود.

پایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create