سرگیجه تراپی 2: مصاحبه خروج، اکتشافی است و نه امتناعی !

سرگیجه 2:  :  آخ جون سرگیجه م برطرف شد! مصاحبه خروج تو شرکتمون طراحی کردیم. اینطوری دیگه میتونیم مانع بشیم آدمها از سازمانمون خارج بشن !

  • متاسفانه مفهوم و هدف مصاحبه خروج، در بسیاری شرکتهایی که نسبت به آن اقدام می کنند هنوز به درستی درک نشده است. برخی شرکتها تصور می کنند مصاحبه خروج یا اصطلاحا Exit Interview برای این است که از خروج آدمهای مستعد از شرکتمان جلوگیری کنیم. صدالبته که فراورده جانبی (By product) انجام مصاحبه های خروج برای پرسنل آتی شرکت می تواند توانمندی نگهداشت بهتر این استعدادها شود ولی هدف اصلی مصاحبه خروج، اصرار به نگه داشتن افرادی که قصد استعفا دارند نمی باشد بلکه کشف علت واقعی استعفای داوطلبانه آنها می باشد.
  • بسیاری از افراد، دلیل اصلی خروج خود را کتمان می کنند. مثلا طرف با مدیر مافوق خودش دچار مشکل است اما در نامه استعفا خود اینگونه می نویسد : اینجانب فلانی به دلیل پاره ای مشکلات شخصی و خانوادگی، و نیاز به وقت کافی برای رسیدگی به آنها، مراتب استعفای خود را اعلام می کنم !
  • مصاحبه خروج، نوعی حقیقت یابی است. به گونه ای که تلاش شود تا با شخص همدلی لازم صورت گیرد و دلیل اصلی ترک کار او مشخص شود. بنابراین این فرایند باید معمولا توسط پدران معنوی شرکت یا منتورها انجام شود. آنهایی که نیروی انسانی استعفادهنده چنان به صداقت و امانتداری ایشان مطمئن باشد که حاضر باشد با او درددل نموده و دلیل اصلی استعفایش را مطرح کند.

پایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create