فوریه 28, 2022

استراتژی نوین

جزوه استراتژی بازاریابی دکتر صبورطینت پارت1
جزوه استراتژی بازاریابی دکتر صبورطینت پارت 2
مقاله اقای دکتر صبورطینت و خانم سونیا جلالی در خصوص مراوده استراتژیک
مقاله مدل مراوده استراتژیک از اقای دکتر صبورطینت (مستخرج از رساله دکتری) (علمی پژوهشی)
مدل دیاگرام مراوده استراتژیک (مدل شماتیک مستخرج از رساله دکتر صبورطینت در مقطع دکتری)
بوم (تابلو) مدل کسب و کار
شرح خدمات کارگاهی عارضه یابی و طراحی مدل کسب و کار سازمان شما (با مدل بوم کانواس)
پاورپوینت فارسی کتاب خلق مدل کسب وکار (جزوه دکتر صبورطینت)
استراتژی دیجیتال مارکتینگ به چه معناست ؟
خلاصه کتاب ذهن استراتژیست از اقای دکتر لشکربلوکی انتشارات آریانا
مراوده استراتژیک چیست ؟
معرفی دوره استراتژی بازاریابی با ارائه دکتر صبورطینت
تیزر دوره استراتژی با ارائه دکتر صبورطینت
شیوه نوشتن بیانیه ماموریت شرکت
مدیریت تغییر چیست ؟ (لایو دکتر صبورطینت و پویا غفاری)