پرسونال برندینگ-قسمت سوم

به قلم: امیرحسین صبورطینت اما بیایید همین امروز ساخت برند شخصی خود را شروع کنید. این کار را می توانید با طراحی تابلوی زیر شروع کنید. این تابلو را در قطع A3 پرینت بگیرید و المان های داخل آن را تکمیل کنید

پرسونال برندینگ-قسمت دوم

به قلم: امیرحسین صبورطینت   واقعیاتی وجود دارد که اهمیت برندینگ شخصی را در دنیای امروز بیش از گذشته می کند حدود 77 درصد کارفرمایان از گوگل به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه روی متقاضی شغل استفاده می کنند حدود 35 % کارفرمایان بر اساس همین اطلاعات، بدون اینکه از متقاضی دعوت به مصاحبه کنند اطلاعت بیشتر دربارهپرسونال برندینگ-قسمت دوم[…]

پرسونال برندینگ-قسمت اول

به قلم: امیرحسین صبورطینت منشا پرسونال برندینگ به کتابهای زیر بر می گردد ویکی پدیا: کتاب فکر کنید و ثروتمند شوید (1937) نوشته ناپلئون هیل اوین بار تام پیترز (1997) : ساخت برند شخصی از طریق توسعه استعداد، مهارت، دانش و تمایز Dorie Clark: what’s next? The art of reinventing your personal brand برندینگ شخصی، اطلاعت بیشتر دربارهپرسونال برندینگ-قسمت اول[…]