خلق مدل کسب و کار

نوشته: امیرحسین صبورطینت بسیاری از سازمانها امروزه به دنبال طراحی مدل کسب و کار (Business Model) خود هستند. مهمترین منبعی که در این رابطه وجود دارد کتابی است با عنوان “خلق مدل کسب و کار”. ما این کتاب را برای شما در قالب یک فایل نمایشی،  خلاصه کرده ایم تا نکات کلیدی آن برای شما اطلاعت بیشتر دربارهخلق مدل کسب و کار[…]