بخش سیزدهم

بسته کارگاه‌های ISO   کارگاه آشنایی با ISO 9001-2015 سرفصل‌های کلی: اصول و مبانی کیفیت مروری بر اصول مدیریت کیفیت و تغییرات آن در ویرایش جدید (تغییر 8 اصل به 7 فصل ) مروری بر واژگان و تعاریف جدید بر اساس استاندارد ISO9000:2015 مروری بر رویکرد مبتنی بر ریسک و جایگاه آن در ویرایش جدید مروری بر اطلاعت بیشتر درباره  بخش سیزدهم[…]

بخش دوازدهم

بسته کارگاه‌های تعالی سازمانی     کارگاه آموزشی آشنایی با خودارزیابی تعالی سازمانی   هدف: هدف از برگزاری این کارگاه، آشنا نمودن مخاطبین با ویژگی‌های الگوی تعالی سازمانی مبتنی بر جایزه ملی تعالی سازمانی می‌باشد. در این کارگاه، مخاطب با مفاهیم بنیادین و ارزش‌های موجود در سازمان‌های متعالی، روش‌های خودارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی، اطلاعت بیشتر دربارهبخش دوازدهم[…]

بخش یازدهم

بسته کارگاه‌های مدیریت و بهبود فرآیندها   کارگاه آموزشي مدیریت و بهبود فرایندها و خلق ارزش برای سازمان‌ها   هدف کارگاه: معرفی مبانی و اصول مدیریت و بهبود فرآیندها، معرفی الگوهای فرایندی و مدل بلوغ فرایندی و روش های خلق ارزش برای سازمان با استفاده از مدیریت و بهبود فرایندها محتواي کارگاه: هدف و مزایای اطلاعت بیشتر دربارهبخش یازدهم[…]

بخش دهم

بسته کارگاه‌های مدیریت ریسک   کارگاه آموزشي مدیریت ریسک و خلق ارزش برای سازمان‌ها   هدف: مدیریت ریسک یکی از ابزارهای لازم برای مدیریت در فضای رقابتی سازمان‌هاست که کمتر به آن توجه می شود. مدیریت ریسک با معرفی ابزارها و روش های لازم، نگاه  تازهای را به مدیران و کارشناسان شرکت ها ارائه می اطلاعت بیشتر دربارهبخش دهم[…]

بخش نهم

بسته کارگاه‌های مدیریت دانش     آشنایی با مفاهیم، مدل‌ها و ابزارهای مدیریت دانش   هدف: درک ضرورت و اهمیت پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان آشنایی با مفاهیم پایه سرمایه فکری و مدیریت دانش آشنایی با چارچوب‌های کاری و زیرساخت‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان شناخت کاربردهای مدیریت دانش در سازمان محتوای کارگاه: (شامل سرفصل اطلاعت بیشتر دربارهبخش نهم[…]

بخش هشتم

بسته کارگاه‌های بازاریابی   پژوهش های بازاریابی کمی با استفاده از IBM modeler ، SPSS و SAS JMP پژوهش های بازاریابی کیفی با استفاده از نرم افزارهای Atlas.ti و MaxQDA مدیریت بازاریابی   هدف: هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی مدیران با مفاهیم بازاریابی ، افزایش مهارتهای تحلیل بازار،  آشنایی با آمیخته بازاریابی محصولات و اطلاعت بیشتر دربارهبخش هشتم[…]

بخش هفتم

بسته کارگاه‌های حوزه‌ی هوشمندی کسب و کار   تحلیل داده های بزرگ   طراحی و پیاده سازی انبارداده ها و داشبوردهای مدیریتی در SQL Server   سمینار آموزشی 10 ابزار کلیدی تحلیل کسب و کار   هوشمندی تجاری با استفاده از نرم افزار کلیک ویو   سرفصل‌های کلی:   آشنایی با مفهوم هوشمندی کسب و اطلاعت بیشتر دربارهبخش هفتم[…]

بخش ششم

بسته کارگاه‌های حوزه مدیریت پروژه های سازمانی   کارگاه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه    هدف: هدف از برگزاری این کارگاه، آشنا نمودن مخاطبین با مفاهیم و مدل‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مبتنی بر استاندارده‌های تخصصی نظیر PMBOK و منطبق با نرم‌افزارهای کنترل پروژه نظیر MSP است.    مخاطبین: مدیران و کارشناسان حوزه طرح و برنامه اطلاعت بیشتر دربارهبخش ششم[…]

بخش پنجم

بسته کارگاه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات     کارگاه برنامه‌ریزی استراتژیک IT   هدف: هدف از برگزاری این کارگاه، آشنا نمودن مخاطبین با ضرورت و اهمیت همسو نمودن سرمایه‌های اطلاعاتی با استراتژی شرکت از طریق تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژی در حوزه IT می‌باشد.   مخاطبین: مدیران و کارشناسان ارشد فناوری اطلاعات سازمان‌ها و اطلاعت بیشتر دربارهبخش پنجم[…]

بخش چهارم

بسته کارگاه‌های حوزه کارایی و بهره‌وری     کارگاه ارزیابی کارایی ادارات و واحدهای تابعه شرکت‌ها با الگوی تحلیل پوششی داده ها DEA هدف: هدف از برگزاری این کارگاه، آشنا نمودن مخاطبین با یک الگوی عملی به منظور ارزیابی کارایی و اثربخشی واحدهای تابعه در شرکت‌ها و سازمان‌ها (خصوصا سازمان‌های خدماتی نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات اطلاعت بیشتر دربارهبخش چهارم[…]