شروعی نو

        متفاوت یاد بگیریم (سریعتر، ارزان تر، و کاربردی تر) مجموعه درسی اول با عنوان “رفتار سازمانی” شامل 13 جلسه و مجموعا 24 ساعت ویدئوی آموزشی هم اکنون در پایگاه “موسسه تحقیقات رهنمود النا” در دسترس علاقه مندان قرار دارد. جلسه اول به صورت رایگان در داخل سایت قابل مشاهده است. به اطلاعت بیشتر دربارهشروعی نو[…]