قرن‌ نو، راه نو (چهل سالگی)

کتاب قرن‌ نو، راه نو (چهل سالگی)

🔹 قرن‌ نو، راه نو (چهل سالگی) ☑️به رسم روزهای پایان هرسال، این بار هم اقدام به تهیه کتابچه ای نمودم که حاصل آن پیش روی شماست و نسخه ای از آن را تقدیم می کنم تا همراه یکدیگر به استقبال قرنی جدید برویم : قرن نو، راه نو (چهل سالگی). ☑️این بار اما احساس اطلاعت بیشتر دربارهکتاب قرن‌ نو، راه نو (چهل سالگی)[…]