تعریف پروژه از مسیر بلوغ یا از مسیر استراتژی

تعریف پروژه ها و اقدامات بهبود حوزه HRM از مسیر بلوغ یا از مسیر استراتژی؟ نویسنده : امیرحسین صبورطینت 22 فروردین 1400  برای بهبود و پیشرفت در هر حوزه از جمله HRM باید پروژه و اقدام عملیاتی انجام داد.  یکی از بهترین رویکردها برای تعریف پروژه ها واقدامات بهبود، عارضه یابی است.  یکی از بهترین اطلاعت بیشتر دربارهتعریف پروژه از مسیر بلوغ یا از مسیر استراتژی[…]

کانون ارزیابی

پادکست و مقالات پادکست کانون ارزیابی چیست ؟ (روایتی از دکتر صبورطینت) جزوه مدلهای شایستگی دکتر صبورطینت خلاصه کتاب کانون ارزیابی نیگل پوا (به قلم دکتر صبورطینت) مدل شایستگی های مدیران انجمن منابع انسانی امریکا مدل شایستگی های مدیران سازمان OECD مدل شایستگی های مدیران UNIDO جزوه اشنایی با کانون ارزیابی دکتر صبورطینت مقاله کانون اطلاعت بیشتر دربارهکانون ارزیابی[…]