معرفی جایزه جهانی سازمان استراتژی محور (جایزه پالادیوم)

گردآوری و تنظیم: امیرحسین صبورطینت

رابرت کاپلان و دیوید نورتون در سال 2000، کتابی را به رشته تحریر در آوردند با عنوان “سازمان استراتژی محور”. یا SFO. سازمان استراتژی محور، طبق تعریف سازمانی است که نه تنها استراتژی ها را تدوین می کند، بلکه آنها را اجرا کرده و از محل اجرای آنها به نتایج کلیدی قابل توجه مالی و غیرمالی دست می یابد. همین کتاب، مبنای طراحی جایزه ای جهانی شد به نام “جایزه سازمان استراتژی محور”. یا پالادیوم.

سازمان استراتژی محور 5 ویژگی دارد که در شکل زیر نمایش داده شده است

 

در سال 2000، کتاب سازمان استراتژی محور ارائه شد و 5 اصل سازمان استراتژی محور در آن معرفی شد.  در همین سال گروه پالادیوم (مجمع مشاهیر کارت امتیازی) تاسیس و جایزه ای بر اساس آن شکل گرفت.www.ThePalladiumgroup.org

مدل جایزه در شکل زیر ترسیم شده است :

 

 

اما این جایزه به چه شکل طراحی شده است

یک تکه کریستال پالادیومی طراحی شده توسط مجسمه ساز مشهور روبرت کاستی

تراش خورده در شیشه سازی استیوبن در نیویورک

به شکل یک ستاره 5 ضعلی که هر ضلع آن معرف یک ویژگی سازمان استراتژی محور است.

در شکل زیر تصاویری از مراسم سالیانه اهدای این جایزه را ملاحظه می کنید

 

 

 

همچنین شرکتهای زیادی تا امروز موفق به دریافت این جایزه شده اند که نام و لوگوی بعضی از آنها در شکل زیر ترسیم شده است

 

 

اما بیایید با 5 اصل سازمان استراتژی محور در ادامه آشنا شویم :

اصل 1: بسیح تحول از طریق رهبری مدیر ارشد

1-1-رهبران شرکت ، محرک اجرای استراتژی هستند.

1-2-مدیران اجرایی شرکت، موارد تغییر را مشخص می کنند.

1-3- یک استراتژی خوب تدوین شده وجود دارد.

1-4- رهبران اولویت های استراتژیک را مشخص می کنند.

1-5- دفتر مدیریت استراتژی تاسیس شده است.

 

اصل 2: استراتژی را به اصطلاحات عملیاتی ترجمه کنید

2-1-استراتژی ها در قالب نقشه استراتژی تشریح شده است.

2-2-استراتژی ها در قالب نقشه استراتژی توصیف شده است.

2-3- اهداف کمی برای تمامی معیارها تعریف شده است.

2-4- ابتکارات استراتژیک مشخص و شفاف شده است.

2-5- مدیران مسوول هر ابتکار استراتژیک مشخص شده اند.

 

اصل 3: سازمان را در جهت استراتژی همسو کنید

3-1-نحوه مشارکت کل سازمان در استراتژی تعریف شده است.

3-2- کارت امتیازی کلان، راهنمای کارت امتیازی کسب و کارهاست.

3-3- کارت امتیازی کلان، راهنمای کارت امتیازی واحدها است.

3-4- کارت های امتیازی، مشتریان و/یا تامین کنندگان را همسو می کند.

3-5- کارت های امتیازی به هیات مدیره و/یا سهامداران گزارش می شوند.

 

 

اصل 4: استراتژی را به کار هر روز هر شخص تبدیل کنید

4-1-آگاهی استراتژیک در سطح شرکت ایجاد شده است.

4-2- اهداف فردی با اهداف سازمانی همسو شده است. 

4-3- نظامهای پاداش کارکنان با تحقق اهداف همسو شده است.

4-4- توسعه شایستگی ها با کارت امتیازی همسو شده است. 

 

 

اصل 5: استراتژی را به یک فرایند مستمر تبدیل کنید

5-1- بودجه با توجه به استراتژی بسته می شود.

5-2- نیروی انسانی و فناوری موردنیاز استراتژی تعیین می شود.

5-3- پورتفوی ابتکارات استراتژیک به مضامین مرتبط می شود.

5-4- بهبود فرایندها به استراتژی مرتبط می شود.

5-5- تهسیم بهترین تجارت در شرکت اتفاق می افتد.

5-6- اطلاعات عملکرد استراتژیک، راهنمای تصمیم گیری است.

5-7- استراتژی ها در مقاطع زمانی مشخص مرور و بازنگری می شوند.

 

ما می توانیم به سازمان شما کمک کنیم که سطح بلوغ خود را در مدل سازمان استراتژی محور سنجش نموده و برنامه های بهبود را متناسب با آن بر اساس معیارها و زیرمعیارهای فوق طراحی نمایند.

 

پایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create