نرم افزار مناسب کارت امتیازی متوازن

به قلم : امیرحسین صبورطینت

 

امروزه در سطح جهان و حتی کشورمان، نرم افزارهای متعددی در خصوص طراحی و اجرای کارت امتیازی متوازن وجود دارند.اما موسسه پالادیوم که توسط بنیانگذاران مدل کارت امتیازی یعنی کاپلان و نورتون ایجاد شده است استانداردهای موردنیاز یک نرم افزار کارت امتیازی را تنظیم نموده اند که  در این نوشتار می خواهیم به آن بپردازیم.

بعضی از داشبوردهای جهانی کارت امتیازی که مورد تایید پالادیوم می باشد به شرح زیر است:

 • Active Strategy
 • Bitam
 • Business Objects
 • CorVu
 • Corporator
 • Fiber FlexSI
 • Information Builders
 • InPhase
 • Open Ratings
 • Oracle Hyperion
 • Oracle PeopleSoft
 • Oracle Pilot Software
 • Palladium Executive Strategy Manager
 • Panorama
 • Performancesoft
 • Procos
 • Prodacapo
 • QPR
 • Rocket Software
 • SAP
 • SAS
 • Vision Grupo Consultores

 

اما پالادیوم، ماجولهایی را که یک نرم افزار استاندارد کارت امتیازی متوازن می تواند شامل آن باشد را به شرح زیر عنوان نموده است :

 •  دارا بودن ماجول تدوین استراتژی:
  • دارا بودن قابلیت تدوین استراتژی با ابزارهای شناخته شده و معتبر
  • دارا بودن قابلیت تعیین و تحلیل شکاف های استراتژیک
  • قابلیت تدوین و ردیابی چشم انداز، ماموریت، و مفاد تغییر

 

 •  دارا بودن ماجول طراحی کارت امتیازی :
  • دارا بودن قابلیت تعریف منظرها، ویرایش و حذف و اضافه منظرها
  • دارا بودن قابلیت تعریف اهداف کیفی و قرار دادن آنها در منظرها
  • دارا بودن قابلیت ایجاد روابط علت و معلولی میان اهداف
  • دارا بودن قابلیت تعریف شاخص و طراحی شناسنامه برای شاخص
  • دارا بودن قابلیت تعریف اهداف کمی
  • دارا بودن قابلیت تدوین ابتکارات و برنامه های عملیاتی
  • دارا بودن قابلیت تعریف مالک  برای شاخصها
  • دارا بودن قابلیت تعریف تم و نیز عوامل ریسک
  • دارا بودن قابلیت تعریف برحه های زمانی

 

 •  دارا بودن ماجول همسویی:
  • امکان طراحی جداگانه کارت امتیازی کلان، کسب و کار و وظایف و ایجاد روابط مادر و فرزندی میان آنها
  • دارا بودن قابلیت های گرافیکی ایجاد ارتباط میان کارتهای امتیازی
  • دارا بودن قابلیت تحلیل شاخصها از منظر ارتباط با سایر کارتهای امتیازی
  • دارا بودن قابلیتهای مدیریت کاربران (توضیح کاربران در خصوص موارد)
  • دارا بودن قابلیت تعریف سطوح مختلف کاربری از سیستم
  • دارا بودن قابلیت تعریف و اتصال کارتهای امتیازی در سطح فردی
  • دارا بودن قابلیت نمایش نحوه اتصال نظام پاداش به عملکرد استراتژیک

 

 •  دارا بودن ماجول برنامه ریزی فرایندی:
  • دارا بودن قابلیت نمایش ارتباط میان استراتژی ها و فرایندها
  • دارا بودن حرکت از سمت استراتژی به سمت شناسنامه فرایندها
  • دارا بودن ماجول مدیریت ریسک
  • امکان طراحی داشبورد فرایندها

 

 •  دارا بودن قابلیتهای گزارش گیری:
  • امکان نمایش و ترسیم وضع موجود در خصوص شاخصها
  • امکان ترسیم و تحلیل داشبورد با هشدارهای سبز، قرمز، و زرد
  • امکان ترسیم روندهای تاریخی از شاخصها و تحلیل میزان تحقق اهداف کمی
  • واسط به مدیریت جلسات کمیته راهبری و کمیته های عملیاتی
  • برقراری امکان انجام تحلیل های عملیاتی

 

 

 • دارا بودن قابلیت های تست و ارزیابی:
  • امکان نمایش تغییرات استراتژی در طول زمان و ماجول بازنگری
  • امکان تحلیل اثر ریسک فاکتورها بر تغییر در عملکرد شرکت

 

ما می توانیم به شما در بررسی و انتخاب یک راهکار مناسب کارت امتیازی متوازن مشاوره دهیم

 

پایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create