طرح پیشنهادی جامعه پذیرسازی نیروهای جدیدالورود

به قلم: امیرحسین صبورطینت

جامعه پذیرسازی در حوزه منابع انسانی، به مجموعه اقداماتی است که انجام می دهیم تا کارمند جدیدالورود به شرکت را با اهداف و ارزشها و هنجارهای شرکت و فرهنگ سازمانی آن آشنا کنیم تا کارمند بتواند با اثربخشی بیشتری در آینده برای شرکت کار کند. کارمندی که با شرکت آشنا نشده باشد و عرف ها و قوانین و فرهنگ آن را درک نکرده باشد به احتمال زیاد، عملکردش کاهش یافته و حتی ممکن است ناچار به استعفا شده و یا شرکت ناچار به اخراج زودهنگام وی شود !

با توجه به طرح موضوع مهم “جامعه پذیرسازی” ،  پیشنهادات اینجانب که حاصل تجربه همکاری ام با سازمانهای مختلفی است در این خصوص ارائه می شود.

راهبردهای جامعه پذیرسازی (متناسب با طرح پشنهادی حاضر)

 • آیا می خواهیم برنامه ای رسمی برای اجتماعی کردن فرد داشته باشیم یا می خواهیم این کار را بدون تشریفات و برنامه های رسمی انجام دهیم؟

پاسخ: برنامه رسمی

 • اجتماعی کردن به طور انفرادی انجام می گیرد یا گروهی؟

پاسخ: ترکیب روش جمعی و انفرادی (در طرح توضیح داده می شود)

 • می خواهیم چه کسی مسئول اجتماعی کردن فرد باشد؟

پاسخ: ترکیبی از مدیران/روسای گروه و شرکت های تابعه با هدایت واحد منابع انسانی 

 • آیا می خواهیم اجتماعی کردن فرد در مقطع زمانی خاصی صورت پذیرد؟

پاسخ: اجتماعی کردن فردی بلافاصله بعد از جذب فرد (در اولین روز کاری) صورت می گیرد و اجتماعی کردن گروهی، در فواصل زمانی 2 ماه یک بار در این طرح در نظر گرفته شده است.  

 • آیا می خواهیم شخصیت و خصوصیات فعلی افراد تازه وارد را حفظ و تقویت کنیم یا می خواهیم هویت جدیدی به او بدهیم؟

پاسخ: هدف محوری جامعه پذیرسازی، متناسب سازی هرچه بیشتر فرد با فرهنگ، ارزش ها و هنجارها و نیز شناخت عمومی گروه و صنعت می باشد ضمن اینکه هویت و خصوصیات فردی شخص، به رسمیت شناخته شده و سعی می شود این استعدادها و توانمندی ها در راستای اهداف گروه، حفظ و توسعه یابد.

 

 الف جامعه پذیری به صورت فردی (غیر گروهی)

 • این بخش از فرایند، در طول هفته اول کاری نیروی جدید الورود (در ستاد و یا هریک از شرکت های تابعه) انجام شود. (جامعه پذیری تدریجی فردی)
 • روز اول – ارائه یک پکیج (Package) به نیروی جدید الورود حاوی شناخت عمومی شرکت (شامل: لوح فشرده آشنایی با شرکت ، کاتالوگ شناخت شرکت ، کاتالوگ کلیه محصولات شرکت، فایل های الکترونیکی قوانین و دستورالعمل ها و آیین نامه های گروه)
 • روز دوم ارائه کامل مستندات شغلی (PACKAGE مستندات حاوی ماموریت واحد، شرح وظایف شغلی و حدود اختیارات و مسوولیت های نیروی جدید الورود، ساختار سازمانی واحد متبوع، ساختار سازمانی کل گروه یا شرکت تابعه و …)
 • روز سوم – معارفه حضوری (چهره به چهره) نیروی جدید الورود با پرسنل بخش مربوط به خود (توضیح: آشنایی با افراد سایر معاونت ها و شرکت ها در جامعه پذیری گروهی صورت گیرد). این معارفه ترجیحا توسط بالاترین مقام مسوول در آن معاونت/اداره و با حضور نماینده ای از معاونت منابع انسانی صورت پذیرد.
 • روز چهارم – حضور مسوول IT شرکت (برای پرسنل اداری که با PC کار می کنند) و راه اندازی کامپیوتر، نصب نرم افزارهای موردنیاز، راه اندازی شبکه و آموزش نحوه به اشتراک گذاری فایل ها با دیگران در شبکه داخلی، آموزش اتوماسیون اداری (چارگون)، وب سایت و ….
 • روز پنجم و آخر صرف وقت فرد در واحد اداری (حضور فرد در واحد اداری جهت ارائه و تکمیل پرونده شغلی و توضیح شفاهی رئیس امور اداری در خصوص آیین نامه های اداری شرکت/

 

 ب جامعه پذیری به صورت گروهی  

 • این بخش از فرایند، ترجیحا یک بار در فصل یعنی سالانه چهارمرتبه (در روز و تاریخ مشخص و از پیش تعیین شده برای کلیه نیروهای جدیدالورود در ستاد و شرکت ها در همان فصل) پیشنهاد می شود.
 • شرط اینکه این بخش از فرایند، فصلی تکرار شود این است که تعداد کل نیروهای جدیدالورود در آن ماه در ستاد و مجموعه شرکت های تابعه، به حداقل 15 تا 20 نفر رسیده باشد.
 • پیشنهاد می شود در آن روز (مثلا اول خردادماه، اول شهریورماه، اول آذرماه، اول اسفندماه)، در یک محل مناسب (مثلا در یک مجموعه آموزشی- ورزشی)، برنامه جامعه پذیرسازی گروهی در قالب جدول زیر تشکیل شود:

 

برنامه زمانبندی پیشنهادی جامعه پذیرسازی گروهی (سالانه 4 مرتبه به صورت ثابت)

 

http://www.sabourtinat.ir

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create