راهکارها و محصولات حوزه استراتژی و آینده پژوهی

مدیر محصول: امیرحسین صبورطینت

محصول شماره 1: مگاترندها (جهان به کدام سو می رود؟ صنعت به کدام سو می رود؟)

مگاترندها ، روندهای جهانی تحولی تاثیرگذاری هستند که دنیای آینده ما را شکل می دهند و آثار کوتاه و میان مدت آنها بر کسب و کارها، اقتصاد، جوامع، فرهنگ و سبک زندگی ظاهر می شود. بعضی از این مگاترندها عمومی بوده و بعضی وابسته به یک صنعت خاص هستند. مراکز آینده پژوهی مختلفی در دنیا هستند که همه ساله، نسبت به انتشار گزارشهای آینده پژوهی اقدام می کنند. مگاترندها مدلهای کسب و کار آینده شرکتها را تحت الشعاع قرار می دهند. به عنوان مثال، یکی از مگاترندهای صنعت خودرو، تمایل مردم به service بجای مالکیت یا ownership است. این مگاترند باعث می شود که مدلهای کسب و کار آینده در صنعت خودرو به سمت car sharing سوق پیدا کند. مشابه این مثال در صنایع و کسب وکارهای دیگر نیز وجود دارد.  

 

خدمات قابل ارائه در ارائه این محصول به شرح زیر است:

 

 

شناخت مگاترندهای صنعت مربوطه

 

 • شناخت صنعت و مهم ترین عوامل محیطی موثر بر آینده صنعت
 • دریافت نظر خبرگان در خصوص روندهای آینده صنعت
 • مطالعه و بررسی حداقل 3 گزارش آینده پژوهانه در خصوص صنعت
 • نهایی سازی عناوین و تعاریف مگاترندهای صنعت

 

تحلیل آثار مگاترند بر مدل کسب و کار

 • شناخت بوم کسب وکار فعلی (business model canvas)
 • تحلیل آثار مگاترندهای آینده بر ارزش ارائه شده به مشتری (value proposition)
 • تحلیل آثار مگاترندهای آینده بر نحوه بخش بندی مشتریان (Market Segmentation)
 • تحلیل آثار مگاترندهای آینده بر مدل درآمدی و هزینه ای
 • پیشنهاد تغییرات مدل کسب و کار بر اساس درک مگاترندهای صنعت

 

 

در صورت تمایل به انجام این خدمت مشاوره ای، با ما تماس بگیرید…

 

محصول شماره 2:  طراحی و استقرار نظام مراوده استراتژیک در سازمان

بررسی ها و تحقیقات دهه اخیر نشان می دهد که یکی از اصلی ترین دلایل شکست سازمانها در تدوین و اجرای برنامه های استراتژی، عدم انتقال و اتصال آن به کارکنان، یا به عبارتی عدم همسویی سرمایه انسانی با استراتژی است. مجموعه تلاشهایی که در زمینه انتقال و اتصال استراتژی به کارکنان صورت می گیرد را اصطلاحا مراوده استراتژیک اطلاق می کنیم. مراوده استراتژیک طبق بررسی محققان، مشتمل بر 3 مولفه آگاهی استراتژیک، مشارکت استراتژیک، و باور استراتژیک می باشد

تحقیقات نشان می دهد مهم دلایل شکست راهبرد در سازمانها به دلیل عدم انتقال استراتژی، عدم همسویی کارکنان، عدم تعهد مدیریت و عدم تخصیص منابع کافی می باشد (فورچون، 2004). این امر به گونه ای است که تنها 5 درصد کارکنان، درک درستی از استراتژی سازمان دارند, تنها 25% مدیران منافع خود را در گروه استراتژی ها می دانند, 85% مدیران ارشد، کمتر از 1 ساعت در ماه در مورد استراتژی صحبت می کنند و تنها 40% سازمانها، بودجه خود را به استراتژی متصل کرده اند. در میان این عوامل، موضوع انتقال استراتژی به کارکنان، در تحقیقات فورچون، بیشترین اهمیت و اولویت را به خود اختصاص داده است (فورچون، 2004). این موضوع ، تحت عنوان “مراوده استراتژیک” شناخته می شود و شامل سه عنصر نفوذ ذهنی استراتژی، نفوذ قلبی استراتژی و نفوذ عملی استراتژی می باشد. مراوده استراتژیک به مجموعه تلاشهایی اطلاق می شود که به منظور افزایش نفود قلبی، ذهنی و عملی استراتژی در سازمان انجام می شود. (استوارت، 2002).

علی رغم وجود و طراحی برنامه های متعدد مراوده استراتژیک (نظیر جلسات حساسیت، سمینارهای کاربردی، گاهنامه استراتژیک، طرح Desktop و …) مساله اصلی که کمتر بدان توجه شده، سنجش مراوده استراتژیک به معنای سنجش نفوذ استراتژی در ذهن (آگاهی استراتژیک)، نفوذ استراتژی در قلب (حساسیت استراتژیک) و نفوذ استراتژی در عمل (مشارکت استراتژیک) است.

به عبارتی، سازمانها هنوز به درستی نمی دانند چگونه می توانند ادعا نمایند که برنامه استراتژیک، تا چه میزان از طریق کارکنان در سازمان، جاری سازی شده است. با چه مدل مفهومی، معیارها و سنجه هایی می توانند اندازه گیری نمایند که آیا مجموعه تلاشهای مراوده استراتژیک، منجر به افزایش سطح آگاهی، حساسیت و مشارکت شده است. بنابراین مدلی طراحی شده است تا بتوان نسبت به سنجش مراوده استراتژیک اقدام نمود

 

مواردی که در این راستا در سازمان قابل انجام است شامل موارد زیر می باشد:

سنجش آگاهی استراتژیک

 • طراحی و نهایی سازی مدل سنجش آگاهی استراتژیک
 • سنجش موارد زیر

 

سنجش مشارکت استراتژیک

 • طراحی و نهایی سازی مدل سنجش مشارکت استراتژیک
 • سنجش موارد زیر

 

سنجش باور استراتژیک

 • طراحی و نهایی سازی مدل سنجش باور استراتژیک
 • سنجش موارد زیر

در صورت تمایل به انجام این خدمت مشاوره ای، با ما در ارتباط باشید …

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create