آوریل 4, 2019

محصولات آموزشی

دکتر امیرحسین صبور طینت

متخصص سیستم های استراتژی و منابع انسانی

بخش اول: بسته کارگاهی مدیریت استراتژیک، تحول و عملکرد سازمانی

بخش دوم: بسته کارگاه‌های حوزه سرمایه‌های انسانی

بخش سوم :بسته کارگاه‌های عارضه‌یابی سازمان و فرایند

بخش چهارم: بسته کارگاه‌های حوزه کارایی و بهره‌وری

بخش پنجم: بسته کارگاه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

بخش ششم: بسته کارگاه‌های حوزه مدیریت پروژه های سازمانی

بخش هفتم: بسته کارگاه‌های حوزه‌ی هوشمندی کسب و کار

بخش هشتم: بسته کارگاه‌های بازاریابی

بخش نهم: بسته کارگاه‌های مدیریت دانش

بخش دهم: بسته کارگاه‌های مدیریت ریسک

بخش یازدهم: بسته کارگاه‌های مدیریت و بهبود فرآیندها

بخش دوازدهم: بسته کارگاه‌های تعالی سازمانی

بخش سیزدهم: بسته کارگاه‌های ISO

مقدمه و ضرورت

   تحقق اهداف و راهبردهای شرکت‌ها و سازمان‌ها نیازمند فراهم‌سازی بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد می‌باشد و توانمندسازی نیروهای انسانی، لازمه اجرایی شدن برنامه‌های تحول است.  

  ویژگی کارگاه‌های آموزشی

  • ارایه کارگاه‌های آموزشی مبتنی بر روش‌های نوین آموزشی (یادگیری فعال، موردکاوی، کار گروهی، بازی گروهی، تمرین گروهی و …)
  • ارایه کارگاه‌ها توسط استاد مجرب
  • استفاده از لوازم کمک آموزشی  
  • ارایه گواهینامه حضور در کارگاه آموزشی

 

0