فوریه 28, 2022

منابع انسانی نوین

تیزر معرفی دوره استراتژی منابع انسانی دکتر صبورطینت با همکاری موسسه الناسنتر
برندینگ کارفرمایی چیست ؟ (پارت اول لایو دکتر صبورطینت و سرکار خانم حنطوش زاده)
تیزر معرفی دوره مشاغل استراتژیک (دکتر صبورطینت با همکاری موسسه الناسنتر)
قسمت هایی از دوره استراتژی منابع انسانی دکتر صبورطینت
منابع انسانی در عمل بر مبنای استاندارد PHRI (لایو دکتر صبورطینت و خانم زهرا دادرس)
برندینگ کارفرمایی چیست ؟ (پارت دوم لایو دکتر صبورطینت و سرکار خانم حنطوش زاده)
پادکست هدهانترها (شکارچیان استعداد) با روایت دکتر صبورطینت
پادکست معرفی ماجولهای استاندارد PHRI با روایت دکتر صبورطینت
مفهوم HR Business Partner با روایت دکتر صبورطینت
منابع انسانی در استارت آپ ها با روایت دکتر صبورطینت
مفهوم و مدلهای دلبستگی کارکنان با روایت دکتر صبورطینت
جزوه برندینگ کارفرمایی دکتر صبورطینت
ماجولهای استاندارد phri جزوه دکتر صبورطینت
جزوه مشاغل استراتژیک دکتر صبورطینت
مقاله: چرا برند کارفرمایی
استارت اپ های دنیا در صنعت کشاورزی
استارت آپ های دنیا در صنعت پسماند
استارت اپ های دنیا در صنعت امادگی جسمانی
استارت اپ های دنیا در حوزه مقابله با الودگی و ترافیک
استارت اپ های دنیا در حوزه مقابله با خشکسالی
استارت اپ های دنیا در حوزه سلامت دیجیتال
استارت اپ های دنیا در حوزه نواوری اجتماعی
استارت اپ های دنیا در حوزه مدیریت انرژی
استارت اپ های دنیا در حوزه توریسم و گردشگری
استارت اپ های دنیا در حوزه صنعت بیمه