شروعی نو

        متفاوت یاد بگیریم (سریعتر، ارزان تر، و کاربردی تر) مجموعه درسی اول با عنوان “رفتار سازمانی” شامل 13 جلسه و مجموعا 24 ساعت ویدئوی آموزشی هم اکنون در پایگاه “موسسه تحقیقات رهنمود النا” در دسترس علاقه مندان قرار دارد. جلسه اول به صورت رایگان در داخل سایت قابل مشاهده است. به اطلاعت بیشتر دربارهشروعی نو[…]

انتخاب مدل مناسب راهبری یک هلدینگ بر شرکتهای تابعه

یکی از مواردی که یک شرکت هلدینگ در استراتژی های خود باید مشخص نماید، تعیین سبک مدیریتی آن بر شرکتهای تابعه می باشد. شاید سه سبک کنترل مالی، کنترل استراتژیک، و برنامه ریزی استراتژیک را شنیده باشید. در یک سر طیف، هلدینگ کلا شرکتهای تابعه را به حال خود رها می کند و فقط نظارت اطلاعت بیشتر دربارهانتخاب مدل مناسب راهبری یک هلدینگ بر شرکتهای تابعه[…]

حوزه منابع انسانی

محصول شماره 3: تحلیل دوره عمر سازمان شما (Organization Life Cycle) سازمانها نیز همانند موجودات زنده، مراحل مختلف عمر سازمانی را تجربه می کنند.. گاهی در مراحل جوانی و گاهی در مراحل پیری قرار می گیرند. از دوره هایی نظیر طفولیت و رشد سریع و بلوغ و تکامل عبور می کنند و اگر وارد مراحل اطلاعت بیشتر دربارهحوزه منابع انسانی[…]

راهکارها و محصولات حوزه استراتژی و آینده پژوهی

مدیر محصول: امیرحسین صبورطینت محصول شماره 1: مگاترندها (جهان به کدام سو می رود؟ صنعت به کدام سو می رود؟) مگاترندها ، روندهای جهانی تحولی تاثیرگذاری هستند که دنیای آینده ما را شکل می دهند و آثار کوتاه و میان مدت آنها بر کسب و کارها، اقتصاد، جوامع، فرهنگ و سبک زندگی ظاهر می شود. اطلاعت بیشتر دربارهراهکارها و محصولات حوزه استراتژی و آینده پژوهی[…]